Odzyskiwanie danych firma.

Odzyskiwanie danych Odzyskiwanie danych – jak analizować metadane, tabelę alokacji plików i fizyczne uszkodzenia nośników pamięci masowej

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych z uszkodzonego nośnika pamięci. Proces ten polega na skopiowaniu wszystkich plików zapisanych na uszkodzonym nośniku na inne urządzenie lub przywróceniu oryginalnego urządzenia do pierwotnego stanu. W tym artykule zostaną przedstawione informacje na temat różnych technik odzyskiwania danych. Aby rozpocząć, przeczytaj następujące artykuły: Analiza metadanych, Tabela alokacji plików, Odzyskiwanie zdalne oraz Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci. Pomoże to w podjęciu decyzji, która metoda będzie najlepsza w danej sytuacji.

Analiza metadanych

Aby odzyskać utracone dane, należy wiedzieć, jak analizować metadane. Metadane to zasoby informacyjne zawierające szczegółowe informacje o plikach. Mogą być one tworzone ręcznie lub automatycznie. Ta druga opcja umożliwia bardziej szczegółowe przyjrzenie się zawartości pliku. Ta funkcja analizy danych pokazuje również stan alokacji maksymalnie 500 struktur metadanych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku konieczności odnalezienia brakujących plików. Po zakończeniu procesu odzyskiwania danych można przeanalizować zawartość pliku, korzystając z trybu Analiza metadanych.

W przypadku systemu plików FAT metadane szczątkowe nie zawsze są przydatne. W niektórych przypadkach wpis metadanych pliku zostaje nadpisany przed zapisaniem go w pliku. Z tego powodu narzędzia do odzyskiwania danych nie są w stanie wykryć plików bez metadanych. Jednak analizując metadane pliku, można dokładniej określić, czy plik nadal istnieje. Na przykład jeżeli plik A został nadpisany, jest mało prawdopodobne, aby istniał w nim plik o nazwie B.

Przykładowo, Analizator plików NARA może analizować system plików i dyski zewnętrzne. Generuje on statystyki dotyczące zawartości katalogów. Innym przykładem jest WordHoard, który umożliwia naukową analizę i dokładne czytanie głęboko otagowanych tekstów. Archiwiści mogą korzystać z narzędzi takich jak ArchivesSpace, które ułatwiają zarządzanie metadanymi. ArchivesSpace to zestaw narzędzi open source stworzony przez archiwistów. Archon to oprogramowanie typu open-source, które umożliwia publikowanie informacji archiwalnych i cyfrowych obiektów archiwalnych.

Strategie zarządzania danymi powinny obejmować zarządzanie metadanymi w celu usprawnienia analizy danych, opracowania polityki zarządzania danymi oraz ustanowienia ścieżki audytu na potrzeby zgodności z przepisami. Metoda ta umożliwia identyfikację atrybutów danych, takich jak nazwa pliku, autor lub numer identyfikacyjny klienta. Pomoże to osobie składającej wniosek zrozumieć dane, a nawet system przedsiębiorstwa. Jeżeli dzięki zarządzaniu metadanymi nie uda się odzyskać danych, będą one bezużyteczne. Ta strategia ma wiele zalet.

Tabela alokacji plików

Tablica alokacji plików zawiera najbardziej wyczerpujące informacje o pliku. W przypadku uszkodzenia partycji dysku plik może być przechowywany na wielu różnych segmentach. Aby przywrócić utracone dane, program do odzyskiwania plików musi najpierw zbadać tabelę alokacji plików pliku. Tabela ta wskaże narzędziu, gdzie ma znaleźć pofragmentowany plik. Pliki są przechowywane na dysku w postaci bloków zwanych klastrami. Pliki o tej samej nazwie mogą być przechowywane w więcej niż jednym bloku.

Tablica alokacji plików składa się z czterech różnych sekcji. Pierwsza z nich to sektor rozruchowy (Boot Sector), który znajduje się w sektorze 0 dysku. Zawiera on kod programu ładującego oraz tablicę partycji głównego rekordu startowego. Sektor startowy zawiera również blok parametrów systemu BIOS, który opisuje fizyczny zarys woluminu pamięci masowej. W obszarze FAT znajduje się tablica alokacji plików, która określa położenie klastrów na dysku.

Tablica alokacji plików jest jedną z najważniejszych części dysku twardego, ponieważ wskazuje miejsce przechowywania każdego pliku. Jeżeli system plików FAT ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie można odczytać. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem plików mogą pomóc, wykorzystując tę tabelę do przeanalizowania zawartości dysku i przywrócenia utraconych danych. Firmy te dysponują szerokim wyborem metod analizy i rekonstrukcji tabel alokacji plików. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej stosowanych systemów plików w branży odzyskiwania danych:

System plików FAT jest zorganizowany w klastry klastrów. Każdy plik ma swój własny klaster. W pierwszym klastrze przechowywany jest początek danych pliku. Kolejne klastry są przydzielane do następnego klastra. Proces ten jest znany jako zmiana kolejności klastrów w tabeli alokacji plików. Metody odzyskiwania tabeli alokacji plików są niezbędne do odzyskania utraconych danych. W niektórych przypadkach specjaliści od odzyskiwania danych nie mogą nawet odczytać tabeli FAT, ponieważ wymaga to przeniesienia głowicy odczytującej na logiczną ścieżkę zerową dysku.

Zdalne odzyskiwanie danych

Jeśli szukasz sposobu na odzyskanie danych bez wysyłania urządzenia pamięci masowej, powinieneś rozważyć zdalne odzyskiwanie danych. Usługi te mogą być bardzo skuteczne w przypadkach, gdy liczy się szybkość. Są one w stanie odzyskać usunięte pliki z urządzenia pamięci masowej bez konieczności wysyłania urządzenia przez użytkownika. Korzystanie z usług zdalnego odzyskiwania danych może być niezwykle korzystne w różnych sytuacjach utraty danych, a nawet może zapewnić niestandardowe rozwiązania. W tym artykule omówimy wady i zalety zdalnego odzyskiwania danych.

Największą wadą zdalnego odzyskiwania danych jest to, że nie działa ono, jeśli użytkownik nie wie, co robi z nośnikiem. Ponadto istnieje możliwość, że nośnik fizyczny został nieodwracalnie uszkodzony. W zależności od rodzaju uszkodzenia, zdalne odzyskiwanie danych może nie być tak skuteczne, jak wysłanie dysku do laboratorium odzyskiwania danych. Należy upewnić się, że wybrana firma świadcząca usługi odzyskiwania danych jest w stanie przesłać dysk twardy do analizy.

Do głównych wad usług zdalnych należy zaliczyć konieczność posiadania stałego połączenia z Internetem w celu przeprowadzenia odzyskiwania danych. Ponadto praca w środowisku o wysokim poziomie bezpieczeństwa jest trudna, ponieważ zapory sieciowe i serwery proxy mogą być niedozwolone. Kolejnym problemem jest praca z dużymi ilościami danych. Zdalne odzyskiwanie danych może być jednak nadal przydatne w przypadku odzyskiwania dużych ilości danych. Należy jednak pamiętać, że zdalne odzyskiwanie danych nie zawsze skopiuje wszystkie dane, które są potrzebne. Niektóre systemy mają specjalne miejsca docelowe kopiowania, które należy określić.

Zdalne odzyskiwanie danych ma jeszcze jedną zaletę. Zamiast przynosić nośnik danych do centrum serwisowego, technik zdalnie przeprowadzi odzyskiwanie danych. Korzystając z zastrzeżonych narzędzi i technik, przeskanuje dysk twardy w poszukiwaniu uszkodzonych plików i udostępni je online. Jest to niezwykle wygodna opcja dla osób, które nie mogą wysłać swojego nośnika danych do centrum serwisowego. Ponadto usługi zdalnego odzyskiwania danych są zwykle tańsze niż wysyłanie dysku twardego do laboratorium.

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty danych. Może być spowodowane awarią fizyczną lub elektroniczną, w tym pęknięciem głowicy dysku twardego, zatarciem wrzeciona i wadliwymi elementami wewnętrznej płytki drukowanej dysku twardego. Utrata danych z powodu uszkodzenia fizycznego może być trwała lub tymczasowa, w zależności od stopnia zaawansowania. Na szczęście istnieją sposoby odzyskiwania danych po uszkodzeniu fizycznym.

Po pierwsze, fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może uniemożliwić odczytanie danych. Może to nastąpić w wyniku upuszczenia dysku twardego lub przypadkowego rozlania wody. Chociaż dane mogą stać się całkowicie nieczytelne, nie oznacza to, że nie będzie można ich odzyskać. Istnieje kilka sposobów zapobiegania fizycznemu uszkodzeniu dysku twardego. Jeśli nie jesteś pewien, czy uszkodzenie fizyczne jest winowajcą, zapoznaj się z poniższymi typowymi uszkodzeniami nośników fizycznych.

Fizyczne uszkodzenia nośników danych do odzyskiwania danych mogą wynikać z różnych przyczyn. Metaliczne podłoże płyty CD-ROM może zostać zdrapane lub warstwa barwnika może zostać wytarta. Dysk twardy może również ulec uszkodzeniu mechanicznemu, jeżeli jest nieprawidłowo obsługiwany, lub może zostać zainfekowany wirusem komputerowym. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia fizycznego, dane można odzyskać tylko wtedy, gdy może to zrobić specjalista z zakresu informatyki śledczej. Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może również spowodować znaczną utratę danych. Co więcej, tego typu uszkodzenia powodują uszkodzenie logicznego systemu plików, dlatego przed odzyskaniem danych należy się nimi zająć.

Jeśli uszkodzenie fizyczne jest wystarczająco poważne, może spowodować trwałą awarię urządzenia pamięci masowej. Jeśli nie da się go naprawić, trzeba będzie wysłać je do specjalisty od odzyskiwania danych. Specjaliści ci stosują specjalistyczne techniki, aby odzyskać utracone dane. Metody te mogą okazać się nieskuteczne, dlatego trzeba będzie zapłacić za usługi doświadczonego specjalisty ds. odzyskiwania danych. W ten sposób można mieć pewność, że informacje będą bezpieczne w dłuższej perspektywie.

Koszt odzyskiwania danych

Jeśli masz komputer, który uległ awarii, prawdopodobnie zastanawiasz się, ile będzie kosztować odzyskiwanie danych. Niezależnie od tego, czy awaria była mechaniczna czy logiczna, pomocne mogą być usługi profesjonalistów zajmujących się odzyskiwaniem danych. Koszt odzyskania danych może wynosić od 500 do ponad 2000 USD. Record Nations oferuje bezpłatną, niezobowiązującą wycenę, a eksperci firmy za opłatą oczyszczą, zweryfikują i zreorganizują odzyskane pliki. Usługa odzyskiwania danych kosztuje od 500 do 2 500 USD.

Koszt odzyskiwania danych będzie zależał od poziomu zastosowanej technologii. Zaawansowane metody odzyskiwania danych będą prawdopodobnie droższe. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych specjalizują się w różnego rodzaju awariach, więc im bardziej skomplikowany proces, tym wyższe koszty. Wielu specjalistów ds. odzyskiwania danych nalicza opłaty za godzinę pracy, dlatego przed wynajęciem usługi należy poznać jej koszt. Wstępna wycena, jeśli jest konieczna, może kosztować od 20 do 200 USD. W razie wątpliwości w cenę może być wliczony koszt zwrotu dysku twardego i dostarczenia odzyskanych danych.

W przypadku konieczności odzyskania danych koszt będzie różny w zależności od typu nośnika i systemu plików. O cenie decyduje typ urządzenia, a także stopień uszkodzenia. Na przykład, jeśli dysk twardy został uszkodzony w sposób uniemożliwiający naprawę, koszt odzyskania danych może wynieść ponad 1000 USD. Koszt odzyskiwania danych może również zależeć od wielkości dysku twardego. Na szczęście odzyskiwanie danych jest znacznie tańsze niż ich utrata.

Firma, która oferuje stawki za odzyskanie danych z dysku twardego w przeliczeniu na gigabajt, nie ma sensu ani dla firmy, ani dla klienta. Profesjonalne firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych nigdy nie powinny podawać stawek za gigabajt, ponieważ dyski twarde różnią się typami awarii i punktami, w których ulegają uszkodzeniu. Dlatego najbardziej realistycznym sposobem wyceny odzyskiwania danych jest opłata ryczałtowa. Jaki jest więc najlepszy sposób określania kosztów? Koszt można obliczyć na kilka sposobów.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Previous post Odzyskiwanie danych która efektywność? jakie są zapłaty.
Next post Odzyskiwanie danych sumpty również perspektywy.